Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички парламент наше школе чине по два члана-представника сваког одељења завршних разреда (седмог и осмог) изабрана од стране одељенских заједница и то у школској 2017/2018.години:

7/1: Јована Јанковић и Филип Траиловић;

7/2: Софија Живковић и Анастасија Борогић;

8/1: Александра Михајловић и Урош Николић;

8/2: Теодора Кржановић и Анђела Кржановић.

Анђела Кржановић, ученица 8/2 је председник Ученичког парламента (уједно и записничар), а Филип Траиловић, ученик 7/1 заменик председника.

Састанцима Ученичког парламента присуствују падагог школе, директор и координатор, наставник Валентина Рајковић-Станојевић. Они својим саветима помажу у раду парламента, али не учествују у гласању нити непосредно учествују у доношењу одлука парламента о битним питањима и активностима.

На самом почетку школске године бирају се чланови Парламента као представници различитих тимова школе и то: тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Анастасија Борогић; тима за развојно развијање школе,Софија Живковић; тима за самовредновање школе,Теодора Кржановић, а за представнике парламента за присуствовање седницама Школског одбора изабрани су Анђела Кржановић и Филип Траиловић.

Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика, наставника и стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима о правилима понашања у школи, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација.

Одржавају се састанци на којима се одлучује о раду и активностима,али се врши и вредновање свега што је урађено у протеклом периоду.

Ученички парламент наше школе ради по програму који је део Годишњег плана рада школе.

435613

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

toplica.png 

Топлица Стојадиновић