Распоред часова - 73

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак

Петак

1. Математика Српски језик Руски  језик Руски  језик Ликовна култура
2. Енглески језик Физичко васпитање Хемија Физика Српски језик
3. Физичко васпитање Енглески језик Српски језик Математика Техничко и информатичко образовање
4. Биологија Математика Информатика и рачунарство Биологија Техничко и информатичко образовање
5. Хемија Изабрани спорт-кошарка Историја Географија Географија
6. Историја Физика Музичка култура Српски језик Математика
7.   Час одељењског старешине     Грађанско васпитање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435604

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

toplica.png 

Топлица Стојадиновић