Распоред часова – 81

Час Понедељак Уторак Среда Четвртак

Петак

1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Географија Музичка култура Физика Хемија Физичко васпитање
3. Српски језик Географија Математика Математика Техничко и информатичко образовање
4. Руски  језик Руски  језик Енглески језик Биологија Техничко и информатичко образовање
5. Историја Хемија Физичко васпитање Информатика и рачунарство Физика
6. Ликовна култура Енглески језик Биологија Историја Физичко васпитање
7.       Час одељењсог старешине  
435617

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

toplica.png 

Топлица Стојадиновић